Ειδικά ζητήματα μακροχρόνιων μισθώσεων

Αναστάσιος Βαλτούδης
Καθηγητής Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Δικηγόρος

Σημείωση: Το κείμενο αποδίδει μέρος από την ομιλία του γράφοντος στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Αστικολόγων στη Σύρο (21-22 Ιουνίου 2019).

1. Γενικά: Οι μακροχρόνιες μισθώσεις 10, 20 ή και περισσότερων ετών είναι κομβικής σημασίας για τη διενέργεια με-γάλων επενδύσεων, κυρίως διότι παρέχουν στον μισθωτή επαρκές χρονικό διάστημα...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 1060/2019 Ζ΄

Έκδοση ακάλυπτης επιιταγής από κοινού. Συναυτουργία στην έκδοση ακάλυπτης επιταγής μπορεί να νοη-θεί μόνο στην περίπτωση της από κοινού έκδοσης (υπογραφής)...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ Ολ. 685/2019 -

Η εξαίρεση των οικιστικών πυκνώσεων από τους δασικούς χάρτες είναι αντίθετη προς το Σύνταγμα.
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 391/2019 Α1΄

Ερευνητέο το κατά πόσο το πολιτικό δικαστήριο που δέχεται ευθύνη του εναγομένου σε αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας παραβιάζει το τεκμήριο αθωότητας που πηγάζει...
περισσότερα
νομοθεσία
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved