Νομολογία - πολιτικά

Ερευνητέο το κατά πόσο το πολιτικό δικαστήριο που δέχεται ευθύνη του εναγομένου σε αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας παραβιάζει το τεκμήριο αθωότητας που πηγάζει από αμετάκλητη αθωωτική απόφαση ποινι-κού δικαστηρίου για την ίδια πράξη. Αναβάλλει την εκδίκαση διότι το ζήτημα εκκρεμεί στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου (όμοιες οι ΑΠ 389-390/2019).
Άρθρα 6 § 2, 14 § 3 ΕΣΔΑ.
περισσότερα

Υπερημερία εργοδότη ως δανειστή και υποχρέωση για καταβολή αμοιβής. Έννοια ανώτερης βίας.
Άρθρο 656 ΑΚ.
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved