Το δικαίωμα εξόδου του εταίρου στο νέο δίκαιο των εταιρικών μετασχηματισμών (ν. 4601/2019)

Γιώργος Ψαρουδάκης
Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

1. Θέση του ζητήματος

Ο ν. 4601/2019 εισήγαγε για πρώτη φορά ενιαίο και συστηματικό δίκαιο των εταιρικών μετασχηματισμών (συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής) στην Ελλάδα. Επιβεβαίωσε δε και καθιέρωσε πλέον με ενιαίο τρόπο την ελευθερία των μετασχηματισμών, με την έννοια ότι οι εμπορικές εταιρίες μπορούν να συμμετέχουν σε μετασχημα-τισμούς...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 1272/2019 Ε΄

Συκοφαντική δυσφήμηση ανώνυμης εταιρείας. Δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα, όταν το υπό κρίση δυσφημιστικό γεγονός κοινοποιείται σε δικαστικά πρόσωπα, τα...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 1759/2019 Ολομέλειας

Αντισυνταγματική η αναγραφή θρησκεύματος στο απολυτήριο & πιστοποιητικά σπουδών γυμνασίου & γενικού λυκείου.
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 1439/2019 Τμήμα Α1΄

Σύμβαση επιταγής. Διέπεται από τις διατάξεις για την εντολή, εκτός αν αφορά την πληρωμή χρημά-των που καταθέτει ο πελάτης στην τράπεζα, οπότε διέπεται...
περισσότερα
νομοθεσία
ΝΟΜΟΣ 4652/2020, ΦΕΚ 23.01.2020, Τεύχος Α΄, Φύλλο 9
Ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις.
περισσότερα

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved