Η δικονομική ενοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευάγγελος Βασιλακάκης
Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

H επιτάχυνση της πορείας προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση δεν άφησε ανεπηρέαστη τη ρύθμιση των ζητημάτων δικονομικού διεθνούς δικαίου. H Συνθήκη του Άμστερνταμ, που άρχισε να ισχύει από τον Mάϊο του 1999, υπήγαγε τα θέματα που ανάγονται στη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (στα οποία συγκαταλέγονται και τα σχετικά με τη...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 277/2006ΣΤ΄ (Ποιν.) ΑΠ

Άσκηση αναίρεσης! προθεσμία. Κοινοποίηση απόφασης! αν η επίδοση δεν είναι νόμιμη, δεν τίθεται σε κίνηση η προθεσμία για την άσκηση αναιρέσεως.
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 1457/2006 Γ'

Η έκπτωση που επιβάλλεται σε δημοτικό σύμβουλο που δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις μήνες, χωρίς τη σύμφωνη...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 1593/2006Δ΄ Τμήμα

Δίκη της απαλλοτρίωσης. Δυνατότητα οποιουδήποτε από τους διαδίκους να ζητήσει πέρα από τον καθορισμό της προσωρινής τιμής μονάδας και να αναγνωρισθεί δικαιούχος...
περισσότερα
νομοθεσία
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved