Νομολογία - ποινικά

Δεν επάγεται απόλυτης ακυρότητας η μη ανάγνωση του ποινικού μητρώου του κατηγορουμένου μετά την κατάγνωση της ενοχής του, εκτός αν αυτό ζητήθηκε από τον τελευταίο και δεν έγινε δεκτό ρητά ή σιωπηρά. Το Δικαστήριο της ουσίας υποπίπτει σε αρνητική υπέρβαση εξουσίας, όταν δεν ελέγχει αυτεπαγγέλτως τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την αναστολή εκτέλεσης ποινής στερητικής της ελευθερίας μέχρι τριών ετών. Δεν υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία στην καταδικαστική απόφαση περί μη αναστολής εκτέλεσης ποινής που υπερβαίνει το ένα αλλά όχι και τα τρία έτη, όταν το Δικαστήριο της ουσίας δεν προσδιορίζει τα στοιχεία με βάση τα οποία έκρινε ότι η εκτέλεση της ποινής είναι απολύτως αναγκαία για να την αποτρέψουν τον συγκεκριμένο καταδικασθέντα κατηγορούμενο από την τέλεση νέων αξιοποίνων πράξεων.
Άρθρα 99 παρ. 1 ΠΚ, 577 παρ. 2 ΚΠΔ και 171§1 περ. δ΄, 510 παρ. 1 περ. Α΄, Δ΄ και Η΄ ΚΠΔ.
περισσότερα

Έκτακτη εισφορά ν. 3845/2010 και συνταγματική προστασία κεφαλαίων εξωτερικού.
Άρθρα 107 Σ, 25 - 26 ν. 27/1975, πέμπτο ν. 3845/2010.
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved