Νέες εκδόσεις

Το διαζύγιο και οι συνέπειές του στις οικογενειακές έννομες σχέσεις

Ζητήματα ουσιαστικού και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Επιμέλεια: Γεώργιος-Αλέξανδρος Γεωργιάδης. [Σειρά: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος - τ. 72]

Συγγραφέας: Συλλογικό Έργο

Εγχειρίδιο Τραπεζικού Δικαίου - Β Έκδοση

[Σειρά: Πανεπιστημιακά Εγχειρίδια - τ. 2]

Συγγραφέας: Ψυχομάνης Σπυρίδων

Δικαιώματα του Ανθρώπου

Παγκόσμια και περιφερειακή προστασία. Θεωρία - Νομολογία. Με την συμβολή των: Ν. Ζάικου, Μ. Βάγια, Β. Γραμματίκα, Μ. Σαρηγιαννίδη, I. Πέρβου

Συγγραφέας: Νάσκου-Περράκη Παρούλα

Εκλογικά συστήματα και συνταγματικές δεσμεύσεις

Μία συγκριτική ανάλυση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Διεύθυνση Σειράς: Ξενοφών Κοντιάδης - Χαράλαμπος Ανθόπουλος. [Σειρά: Συγκριτικό Συνταγματικό Δίκαιο - τ. 2]

Συγγραφέας: Ανθόπουλος Χαράλαμπος

Το νομικό καθεστώς των μεταναστών στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

Σύγχρονες θεωρήσεις του θεσμού της ιθαγένειας. Πρόλογος: Λίνος-Αλέξανδρος Σισιλιάνος, Δικαστής στο ΕΔΔΑ, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ)

Συγγραφέας: Ζακούλα Μαρία Χ.

Η Κυπριακή Δημοκρατία και το Δίκαιο της Ανάγκης

Συγγραφέας: Αιμιλιανίδης Αχιλλέας, Παπαστυλιανός Χρήστος, Στρατηλάτης Κωνσταντίνος

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved