Νομολογία - πολιτικά

Αρχή της εύνοιας υπέρ των εργαζομένων. Εξειδίκευση σε περίπτωση ισχύος διατάξεων που προέρχονται από περισσότε-ρες πηγές δικαίου.
Άρθρα 680 ΑΚ, 7 § 2 ν. 1876/1990.
περισσότερα

Χρόνος χρησικτησίας και πράξεις νομής επί ακινήτου υπό το ισχύον και υπό το προϊσχύσαν δίκαιο και επί ακινήτων που ανήκουν σε Δήμους ή Κοινότητες.
Άρθρα 1041 επ. ΑΚ, 51, 64 ΕισΝΑΚ, 1 § 1 ν.δ. 31/1968.
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved