Νέες εκδόσεις

Πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο

Παγκόσμια, Ευρωπαϊκή και Εθνική Διάσταση. Η Σύμβαση της Γενεύης για τη νομική κατάσταση των προσφύγων • Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Άσυλο • Το Ελληνικό Σύστημα Ασύλου
Παραρτήματα: Διαγραμματική εξέταση του αιτήματος διεθνούς προστασίας - Υποδείγματα βασικών εγγράφων - Κατάλογος νομοθετικών κειμένων - Νομολογία Ελληνικών και Διεθνών δικαστηρίων

Συγγραφέας: Νάσκου-Περράκη Παρούλα, Παπαγεωργίου
Ιωάννης Κ., Μπαξεβάνης Χρήστος Α.

Διαφθορά, Διαιτησία και Δημόσια Τάξη

Δικονομικά ζητήματα από την επιβολή αστικών κυρώσεων για την καταστολή της διαφθοράς στο πλαίσιο της διεθνούς διαιτησίας. Διεύθυνση σειράς: Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, Νικόλαος Καν. Κλαμαρής, Νικόλαος Θ. Νίκας [Σειρά: Δημο-σιεύματα ΕΠολΔ - τ. 4]

Συγγραφέας: Γιαννόπουλος Παναγιώτης Σ.

Αναδιάρθρωση δανείων και επιχειρήσεων

Συγγραφέας: Ρεπούσης Σπυρίδων

Πρόκληση βλάβης με συνεχή σκληρή συμπεριφορά

Συγγραφέας: Στασσίνου Χριστίνα-Ελβίρα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved